Spørrekonkurranser

quiz Spørrekonkurranser
Delta i Norsk Nettmagasin’s quizzies og spørrekonkurranser. I noen av konkurransene vil det være muligheter til å vinne premier og overraskelser, mens i andre vinner du kun heder og ære. Det vil oppdateres med nye spørreundersøkelser ofte, så sjekk siden med jevne mellomrom for å se om du også kan vinne noe.
Lykke til.

Hva kan du om norsk geografi?

Hvor mange kommuner består Valdres av?

Hvor finner vi Gamlehaugen kongebolig?

Hvilken er Norges tredje lengste elv?

Hvor lang er Sognefjorden?

Hvilket fylke grenser Fyresdal kommune i Telemark til?

Hva heter administrasjonssenteret I Frogn kommune?

I hvilket fylke ligger Gjevilvatnet?

Hva heter Norges østligste punkt?

Hvor lang er Mjøsa?

Hva heter kommunen Brumunddal ligger i?468x60 Spørrekonkurranser


Norsk Nettmagasin forholder seg til "Det du vil lisensen". Utover dette jobber vi ikke i henhold til noen plakater, men setter ytringsfrihet høyt og all den tid artikler forholder seg til de gjeldende lover for Norsk Nettmagasin, står forfattere på denne siden fritt til å publisere det de ønsker.

Vi ser gjerne at du som leser også deltar aktivt her på norsk nettmagasin, enten ved å sende inn oppskrifter til oss, foreslå en video i vårt videokartotek eller sender inn et tips til vår tipskiste.